เซต เซต

     เซต ม.4 จะเป็นเรื่องแรกที่น้องจะได้เรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ในทุกๆโรงเรียนโดยเนื้อหาในเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องต่างๆมากมาย และในข้อสอบเข้าส่วนใหญ่ก็จะนำเรื่องเซตนี้นั้นไปผสมผสานค่อนข้างเยอะมาก

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องเซตนี้นั้น ก็จะมีเช่น ความหมายของเซต สัญลักษณ์ของเซต เซตว่าง สับเซต พาวเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การดำเนินการของเซต ฯลฯ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
เซต

ความหมายของเซต สัญลักษณ์ของเซต เซตว่าง

    จะพูดถึงพื้นฐานของเรื่องเซต ความหมายของเซต คืออะไร สัญลักษณ์ของเซต เป็นอย่างไร และเซตว่าง คืออะไร และข้อควรระวังในเรื่องนี้

เซต

เอกภพสัมพัทธ์ เซตจำกัด เซตอนันต์ การเท่ากันของเซต

     จะพูดถึงในเรื่อง เอกภพสัมพัทธ์ เซตจำกัด เซตอนันต์ และการเท่ากันของเซต พร้อมตัวอย่างประกอบ และการนำไปใช้รวมถึงวิธีการทำโจทย์

เซต

สับเซต พาวเวอร์เซต

    จะพูดถึงเรื่อง สับเซต และพาวเวอร์เซต ความหมายคืออะไร สัญลักษณ์เป็นอย่างไร พร้อมตัวอย่างโจทย์และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด

เซต

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การดำเนินการของเซต

     จะพูดถึงเรื่อง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และการดำเนินการของเซต ว่ามีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ยูเนียน อินเตอร์เซกชั่น คอมพลีเม้นท์ และผลต่าง ว่าเป็นการไร พร้อมทั้งตัวอย่างโจทย์และการนำไปใช้

เซต

แบบฝึกหัดเรื่องเซต

    จะอธิบายโจทย์ในเรื่องของเซต และขั้นตอนการทำอย่างละเอียดทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

Theorendatutor.com
Skip to toolbar