จำนวนจริง จำนวนจริง

    จำนวนจริงนั้นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับน้องเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักของคณิตศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง และเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ต่อในเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ส่วนใหญ่แล้วที่โรงเรียนจะสอนในช่วง ม.4 แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากอะไรเกินควาสามารถที่จะเรียนรู้ได้

     เนื้อหาภายในเรื่องนี้ประกอบไปด้วย ความหมายของจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง จำนวนตรรกนะ อตรรกยะ สมการต่างๆ(สมการตัวแปรเดียว สองตัวแปร สามตัวแปร) อสมการ เป็นต้น

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
จำนวนจริง

เซตของจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง สมบัติการไม่เท่ากันของจำนวนจริง

     ในส่วนนี้นั้นจะพูดถึงภาพรวมของเรื่องนี้ และอธิบายเรื่องสมบัติต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

จำนวนจริง

ช่วงจำกัด ช่วงอนันต์ ตัวอย่างแบบฝึกหัด

    จะพูดในเรื่อง ช่วงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงจำกัด ช่วงอนันต์ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

จำนวนจริง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกำลังสองและกำลังมากกว่าสอง

    จะพูดในเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกำลังสองและกำลังมากกว่าสอง พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

จำนวนจริง

แบบฝึกหัด

     จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่อง สมการ จะอธิบายวิธีการทำอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจของน้องๆให้มากขึ้น

จำนวนจริง

สมการสองตัวแปรที่มีกำลังเป็นหนึ่ง

     จะพูดในเรื่อง สมการสองตัวแปรที่มีกำลังเป็นหนึ่ง ว่ามีวิธีการทำอย่างไร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

จำนวนจริง

สมการสองตัวแปรที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง การแยกตัวประกอบ

     จะพูดในเรื่อง สมการสองตัวที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง โดยใช้วิธ๊การแยกตัวแปรกอบในการหาคำตอบ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

จำนวนจริง

สมการสองตัวแปรที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง การแยกตัวประกอบ(ต่อ)

     จะพูดในเรื่อง สมการสองตัวที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง โดยใช้วิธ๊การแยกตัวแปรกอบในการหาคำตอบ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ (ต่อ)

จำนวนจริง

สมการสามตัวแปรกำลังหนึ่ง โดยวิธีการต่างๆ

     จะพูดในเรื่องสมการสามตัวแปรที่มีกำลังเป็นหนึ่ง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การคูณไขว้ พีชคณิต เป็นต้น พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ 

จำนวนจริง

อสมการอย่างง่าย

     จะพูดในเรื่องอสมการอย่างง่าย ว่าคืออะไร มีวิธีการทำอย่างไรให้ง่าย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

จำนวนจริง

อสมการอย่างยาก

     จะพูดในเรื่องอสมการอย่างยาก ว่าคืออะไร มีวิธีการทำอย่างไรให้ง่าย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

Theorendatutor.com
Skip to toolbar