เลขยกกำลัง เลขยกกำลัง ม.5

     เรื่อง เลขยกกำลัง นั้นเป็นพื้นฐานเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ซึ่งบางโรงเรียนนั้นได้เอาไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งจะได้เรียนตอน ม.5 แต่บางโรงเรียนแยกออกมาเป็นอีกบทเรียนหนึ่งอาจจะได้เรียนตอน ม.4 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ควรจะเรียนไปควบคู่กันเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างสูงสุด

     โดยเนื้อหาภายในเรื่องนี้ ประกอบไปด้วย คุณสมบัติต่างๆ(การบวก ลบ คูณ หาร) การสังยุคหรือคอนจูเกต จำนวนที่ติดกรณฑ์ เป็นต้น

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
เลขยกกำลัง

สมบัติเลขยกกำลัง 9 ข้อ

     ในส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือ คุณสมบัติของเลขยกกำลัง เพราะถ้าหากเข้าใจส่วนนี้แล้วจะทำให้เข้าใจส่วนอื่นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

เลขยกกำลัง

ตัวอย่างสมบัติเลขยกกำลัง

     เพื่อความเข้าใจ และตรวจสอบว่าน้องเข้าใจจริง พี่ได้นำตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมวิธีทำมาให้น้องเข้าใจกันมากขึ้น เพราะเรื่องคุณสมบัตินั้นสำคัญมากจริงๆ

เลขยกกำลัง

โจทย์เลขยกกำลัง(การแยกตัวประกอบ)

     นอกจากการหาคำตอบโดยใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังในการหาคำตอบแล้ว ยังจะมีวิธีการหาคำตอบโดยการแยกตัวประกอบอีกด้วย 

เลขยกกำลัง

การบวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ สังยุค(conjugate)

     จะพูดในเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ โดยใช้วิธีการสังยุคหรือคอนจูเกตนั่นเอง พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

เลขยกกำลัง

การหารากที่ 2 ของจำนวนที่ติดกรณฑ์

     จะพูดในเรื่องการหารากที่ 2 ของจำนวนที่ติดกรณฑ์ ว่ามีวิธีการทำอย่างไร จำนวนที่ติดกรณฑ์ เป็นอย่างไร พร้อมแบบฝึกหัดและวิธีทำ

เลขยกกำลัง

การแก้สมการของเลขยกกำลังและจำนวนที่ติดกรณฑ์

     จะพูดในเรื่อง การแก้สมการของเลขยกกำลังและจำนวนที่ติดกรณฑ์ ว่ามีวิธ๊การหาคำตอบอย่างไร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

เลขยกกำลัง

การแก้สมการของเลขยกกำลังและจำนวนที่ติดกรณฑ์(ต่อ)

    จะพูดในเรื่อง การแก้สมการของเลขยกกำลังและจำนวนที่ติดกรณฑ์ ว่ามีวิธ๊การหาคำตอบอย่างไร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ (ต่ฉ)

Theorendatutor.com
Skip to toolbar