เลขยากจริงเหรอ

05

Oct'15

ติวคณิตศาสตร์ให้เก่งทำอย่างไร ตอน: เริ่มจากความคิดก่อนเป็นสิ่งแรก

การเกิดมาของคนเราทุกคน แน่นอนบทบาทหน้าที่แรกที่ได้รับเมื่อลืมตาดูโลกคือการเป็นลูกของพ่อและแม่ จากนั้นมองไกลออกมาหน่อยสังคมก็จะมอบบทบาทหน้าที่ใหม่ให้กับเรา นั่นคือ นักเรียน การเป็นลูกของพ่อแม่หน้าที่คือเลี้ยงดูแลพ่อแม่ให้ดี

Read More

17

Sep'15

ติวคณิตศาสตร์ให้เก่งทำอย่างไร ตอน: คณิตศาสตร์ยากจริงเหรอ?

จริงๆแล้ว คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่อยู่บนหลักแห่งความเป็นจริง คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา ตายตัว มีคำตอบที่แน่นอน แต่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงในการหาคำตอบโดยผ่านวิธีการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เท่านั้นเอง

Read More
Theorendatutor.com
Skip to toolbar