เริ่มจากความคิด

05

Oct'15

ติวคณิตศาสตร์ให้เก่งทำอย่างไร ตอน: เริ่มจากความคิดก่อนเป็นสิ่งแรก

การเกิดมาของคนเราทุกคน แน่นอนบทบาทหน้าที่แรกที่ได้รับเมื่อลืมตาดูโลกคือการเป็นลูกของพ่อและแม่ จากนั้นมองไกลออกมาหน่อยสังคมก็จะมอบบทบาทหน้าที่ใหม่ให้กับเรา นั่นคือ นักเรียน การเป็นลูกของพ่อแม่หน้าที่คือเลี้ยงดูแลพ่อแม่ให้ดี

Read More
Theorendatutor.com
Skip to toolbar