ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย

    ภาคตัดกรวย เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเรขาคณิต วิเคราะห์ ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่า โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสอบเรียนต่อ เพราะเรื่องนี้มักจะเป็นเรื่องที่หลายคนต่างยอมแพ้ เพราะสูตรค่อนข้างเยอะ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญน้องๆ ต้องฝึกฝนทำโจทย์ให้มากขึ้น

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องภาคตัดกรวย ประกอบด้วย การเลื่อนแกนทางขนาน วงกลม สมการวงกลม พาราโบลา สมการพาราโบลา วงรี สมการวงรี ไฮเพอร์โบลา และสมการไฮเพอร์โบลา

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
ภาคตัดกรวย

การเลื่อนแกนทางขนาน

     จะพูดถึงการเลื่อนแกนทางขนานว่ามีเทคนิค วิธีการอย่างไร มีนิยามอย่างไร และวิธีการนำไปใช้ พร้อมสูตร และตัวอย่างการทำต่างๆ

ภาคตัดกรวย

ไฮเพอร์โบลา สมการไฮเพอร์โบลา(2)

     จะพูดถึงไฮเพอร์โบลา และการหาสมการไฮเพอร์โบลา ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนเอก แกนโท สมการเส้นกำกับ ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

ไฮเพอร์โบลา สมการไฮเพอร์โบลา(1)

        จะพูดถึงไฮเพอร์โบลา และการหาสมการไฮเพอร์โบลา ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนเอก แกนโท สมการเส้นกำกับ ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

วงรี สมการวงรี(2)

     จะพูดถึงวงรี และการหาสมการวงรี ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนเอก แกนโท  ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

วงรี สมการวงรี(1)

     จะพูดถึงวงรี และการหาสมการวงรี ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนเอก แกนโท  ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

พาราโบลา สมการพาราโบลา(2)

     จะพูดถึงพาราโบลา และการหาสมการพาราโบลา ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดโฟกัส ลาตัสเลคตัม ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

พาราโบลา สมการพาราโบลา(1)

    จะพูดถึงพาราโบลา และการหาสมการพาราโบลา ว่ามีตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไรนี้ อีกทั้งยังมีการหาจุดโฟกัส ลาตัสเลคตัม ฯลฯ

ภาคตัดกรวย

วงกลม สมการวงกลม

    จะพูดถึงวงกลม และการหาสมการวงกลม ว่ามีนิยามยังไง ตัวแปรและสูตรในการคำนวณอย่างไร พร้อมตัวอย่างและวิธีการหาคำตอบ

Theorendatutor.com
Skip to toolbar