ตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์

     ตรรกศาสตร์นั้น ส่วนใหญ่แล้วนั้นน้องๆก็จะได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 โดยเรื่องนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่าย และน้องๆส่วนใหญ่จะสามารถทำข้อสอบกันได้ เพียงแต่จะต้องจับจุดในการทำให้ได้ ถ้าจับจุดได้แล้วละก็จะสามารถทำโจทย์ได้ตลอด

     โดยเนื้อหาภายในเรื่องนั้นจะประกอบไปด้วย ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ สัจนิรันดร์ ประพจน์ที่เป็นเท็จ ประโยคเปิด วลีบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล ฯลฯ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
ตรรกศาสตร์

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

    จะพูดถึงเรื่องประพจน์ และการเชื่อมประพจน์ โดยภายในเรื่องนี้นั้นจะมีส่วนสำคัญของบทนี้ที่เป็นจุดที่จะต้องจำให้ได้นั่นคือ ตารางค่าความจริง นั่นเอง แต่พี่มีทริคในการจำแบบง่ายๆมาสอนกัน

ตรรกศาสตร์

สัจนิรันดร์, ประพจน์ที่เป็นเท็จ, สมมูล

    จะพูดถึงเรื่อง สัจนิรันดร์ ประพจน์ที่เป็นเท็จ สมมูล ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และรวมไปถึงตัวอย่างพร้อมเฉลยอย่างละเอียดเพิ่มความเข้าใจให้น้องเป็นอย่างมาก

ตรรกศาสตร์

ประโยคเปิด, วลีบ่งปริมาณ, นิเสธของประพจน์

    จะพูดถึงเรื่อง ประโยตเปิด วลีบ่งปริมาณ นิเสธของประพจน์ ว่ามีความหมายอย่างไร พร้อมกับตัวอย่างและวิธีการทำอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วย

ตรรกศาสตร์

การอ้างเหตุผล

     จะพูดถึงเรื่อง การอ้างเหตุผล ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องตรรกศาสตร์ หัวข้อนึงเลยก็ว่าได้ อาศัยความเข้าใจมากกว่าการจดจำ พี่มีวิธีการทำโจทย์แบบง่ายๆมาสอนกัน

Theorendatutor.com
Skip to toolbar