ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

     ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4 จะเป็นบทพื้นฐานที่น้องๆ จะต้องเจอในเรื่องต่างๆ น้องๆจึงต้องมีความแม่นยำในการหาค่าต่างๆ อาทิเช่น โดเมน เรนจ์ ซึ่งมีส่วนจำเป็นมากในการประยุกต์ใช้กับเรื่องถัดไป

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนี้ ประกอบด้วย คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ ตัวผกผันความสัมพันธ์ การหาค่าโดเมนและเรนจ์ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันอินเวอร์ส ความหมายของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ฟังก์ชันกำลังสอง พีชคณิตฟังก์ชัน ฟังชันก์คอมโพสิท ฯลฯ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน

    จะเป็นการพูดถึงคู่อันดับต่างๆ โดยคู่อันดับจะประกอบด้วยสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลัง และในเรื่องของผลคูณคาร์ทีเชียนจะเป็นการนำเรื่องเซตเข้ามามีส่วนด้วย

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์ ตัวผกผันความสัมพันธ์

    จะพูดถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะบอกมาในรูปของคู่อันดับหรือเงื่อนไข และตัวผกผันจะเป็นการหาอินเวิร์สของแต่ละความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

โดเมนและเรนจ์ อินเวอร์สความสัมพันธ์

    จะพูดถึงการหาช่วงค่าที่เป็นไปได้ของสมาชิกตัวหน้า นั่นคือโดเมน และช่วงค่าที่เป็นไปได้ของสมาชิกตัวหลัง นั่นคือ เรนจ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชันอินเวอร์ส พร้อมตัวอย่าง

    จะพูดถึงการอินเวอร์สฟังก์ชัน โดยการเปลี่ยนค่า x เป็น y เปลี่ยนจาก y เป็น x นั่นเอง 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ความหมายของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง

    จะพูดถึงความหมายของฟังก์ชัน ว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์แล้วอะไรเป็นฟังก์ชันบ้าง

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชันคอมโพสิท

    จะพูดถึงฟังก์ชันที่ถูกแทนด้วยอีกฟังก์ชันหนึ่ง ว่ามีวิธีการหาค่าคำตอบอย่างไร 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

พีชคณิตของฟังก์ชัน

    จะพูดถึงการดำเนินการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ อาทิเช่น การบวก  ลบ คูณ หาร ของฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชันกำลังสอง

    จะพูดถึงฟังก์ชันกำลังสอง หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาราโบลา ซึ่งจะมีการวาดกราฟ โดยหาจุดยอดต่างๆ 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชันกำลังสอง(ต่อ)

      จะพูดถึงฟังก์ชันกำลังสอง หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาราโบลา ซึ่งจะมีการวาดกราฟ โดยหาจุดยอดต่างๆ 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด

    จะพูดถึงฟังก์ชันว่าฟังก์ชันที่มีรูปแบบอย่างไรจะถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และแบบใดถือว่าเป็นฟังก์ชันลด

Theorendatutor.com
Skip to toolbar