การประยุกต์อนุพันธ์#1(เส้นสัมผัสเส้นโค้งและเส้นตั้งฉาก)

ถ้ามีคำถาม หรืออยากปรึกษาสามารถติดต่อพี่ได้ทาง

youtube

Orendatutor

facebook_round_logo

Orendatutor

Line

@Orendatutor

Theorendatutor.com
Skip to toolbar