เมตริกซ์ เมทริกซ์

     เมทริกซ์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งในระดับม.ปลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก และไม่มีความซับซ้อนมากเท่ากับเรื่องอื่นๆ แต่ยังสามารถนำไปใช้ในการหาค่าสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร หรือสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรได้อีกด้วย

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องเมทริกซ์นี้ ประกอบด้วย ความหมายของเมทริกซ์ การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ เมทริกซ์เอกลักษณ์ ดีเทอร์มิแนน ไมเนอร์และโคแฟคเตอร์ เมทริกซ์เอกฐาน และเมทริกว์ผูกพัน อินเวอร์สของเมทริกซ์ 3×3 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ฯลฯ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
เมตริกซ์

ความหมายของเมทริกซ์ การบวกเมทริกซ์

    จะพูดถึงความหมายของเมทริกซ์ การบวกเมทริกซ์ซึ่งเป็นเนื้อหาในตอนต้นของเรื่องนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะเรียนในหัวข้อต่อๆไป

เมตริกซ์

การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง

    จะพูดถึงการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง จะเป็นการคูณสมาชิกภายในเมทริกซ์ด้วยค่าคงที่ทุกตัว 

เมตริกซ์

การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ เมทริกซ์เอกลักษณ์

    จะพูดถึงการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ เมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งจะมีเทคนิคในการคูณที่ช่วยให้การคูณเมทริกซ์ง่ายขึ้น

เมตริกซ์

ดีเทอร์มินันท์ ไมเนอร์และโคแฟคเตอร์

    จะพูดถึงดีเทอร์มินันท์ ไมเนอร์และโคแฟคเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในการเรียนเรื่องนี้ 

เมตริกซ์

เมทริกซ์เอกฐาน และเมทริกซ์ผูกพัน(Adjoint)

    จะพูดถึงเมทริกซ์เอกฐาน และเมทริกซ์ผูกพัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในส่วนถัดไป

เมตริกซ์

อินเวอร์สของเมทริกซ์ 3x3

    จะพูดถึงการอินเวอร์สของเมทริกซ์ 3×3 ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ไม่ได้ยากจนเกินไป

เมตริกซ์

การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

    จะพูดถึงการใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาในการหาค่าคำตอบของสมการได้ง่ายขึ้น

Theorendatutor.com
Skip to toolbar