ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

     เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นั้นโรงเรียนบางที่จะรวมอยู่ในเรื่องจำนวนจริงเลย แต่บางโรงเรียนก็จะเอาออกมาเป็นอีกเรื่อง ซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเล็กๆ และเนื้อหาภายในเรื่องนี้ น้องจะเคยเรียนกันมาแล้วใน ม.ต้น แต่อาจจะมีวิธีต่างๆที่เพิ่มเข้ามาภายในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานและมีความง่ายค่อนข้างมาก

     เนื้อหาภายในเรื่องนี้ จะประกอบไปด้วย การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ จำนวนประกอบ การหารร่วมมาก(ห.ร.ม.) การคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) เป็นต้น

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น

การหารลงตัว, จำนวนเฉพาะ, จำนวนประกอบ

    จะพูดเรื่องการหารลงตัว จำนวนเฉพาะ จำนวนประกอบ ว่ามีความหมายว่าอะไร รวมถึงแบบฝึกหัดและวิธีทำ ให้เห็นภาพกันมากขึ้น

ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น

ตัวหารร่วม, ตัวหารร่วมมาก, จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์, คูณร่วมน้อย

    จะพูดในเรื่อง ตัวหารร่วม ตัวหารร่วมมาก จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ การคูณร่วมน้อย ว่าคืออะไรและ มีวิธีการทำอย่างไร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและวิธีทำ

Theorendatutor.com
Skip to toolbar